VÄXTERNAS RIKA FÄRGER GLÖDER

Katja Syrjä

Målningar på Galleria Huuto vid Femkanten

Text: Leena Kuumola

 

Att beträda Katja Syrjäs utställning är som att mötas av en fräsch och sval vindfläkt. Det är som om tiden skulle mista sin betydelse och en lustighet motsvarande den i femtiotalets öppna former och skira färger återigen skulle vara här. De små vardagsminiatyrerna är tecknade med säker hand och mångfaldigar en arketyps rund form som visar sig härstamma ur knappar.

Syrjä har gett grafisk form åt knapparna ur farmors samling samling och färglagt dem med växtpigment som hon själv utvunnit ur varierande blommor i den finländska floran. Hennes fragila linje ackompanjeras av dessa ytterst finstämda färger som blivit resultatet av hennes experiment med blommorna. Alla verk är sammanfogade av ännu mindre delar av papper som hon sedan har sytt ihop. De samsas på små kartonger som höjer sig ur väggen och tycks sväva fritt. En serie etsningar i svartvitt får här beteckna anteckningar där kråkrisets väsen gestaltas.

Syrjä har länge ägnat sig åt växternas rike och utvecklat olika metoder för att få fram såväl färgpigment som olika slags bindemedel. Här visas också ett foto av en glöd som långsamt förvandlar veden från olivträd och vinrankor i Toscana till pigment. Med det pigmentet har Syrjä färglagt en etsning där olika svarta nyanser bildar ett rutmonster.

I några större verk har Syrjä gestaltat en färgmättad äng i litografisk form. Dels är ängens blommor färglagda med Syrjäs egenhändigt tillverkade pigment ur de återgivna blommorna, dels är ängens blommor färglagda med Syrjäs egenhändigt tillverkade pigment ur de återgivna blommorna, dels har färgerna flytt undan och förekommer i stället i små remsor längs verkets övre kant. På så sätt närmar hon sig ett mera begreppsligt förhållningssätt där färgernas väsen ges en framträdande roll.

I rummet längst bort visas ett videoverk där Skönhetsögat med inverkan av Syrjäs kemikaliska behandling transformeras från sin klargula existens till rött pigment. Även den rörliga bilden utmärks av en lustighet genom de plötsliga förflyttningarna som ackompanjeras av monoton ljudvärld skapad av Erkki Sinnemäki.

Syrjäs Systema tinctura präglas av en helhetssyn där hon lyckas förena det mest konkreta och ytterst detaljerade med den immaterialitet som karaktiserar förvandlingen av en verklighet till en annan.

Discovery to Myllypuro

Helsinki Art Museum

2012

Bilder i sten

Kiveen piirretty
Pro Litografia
Publication nr 3

TAF TAF Suomalais- Senegalilainen Lähiötaidetapahtuma

WÄINÖ AALTONEN MUSEUM OF ART Turku City Art Museum
publication nr 45
ISBN 952-9565-46-1

Flux Aura 2011

Turku Artist`Association
ISBN 978-952-93-0205-5

VASSEN SUSAR

Ruovikko suhisee
The whispering reeds
The Åland Islands Art Museum
ISBN 978-952-5614-55-8